ساختار خدمات گروه مهر 78

پروژه‌های در حال اجرا

ادامه‌ی پروژه‌های کلان

  • مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر

 تاریخ شروع 1395/04/13 
 نوع قرارداد پیمان مدیریت 
 نوع پروژه ساخت
 میزان پیشرفت 5 درصد 

  • پارک فناوری پردیس

 تاریخ شروع 1395/06/10 
 نوع قرارداد پیمان مدیریت 
 نوع پروژه ساخت
 میزان پیشرفت 10 درصد 

  • هتل انزلی

 تاریخ شروع 1384
 نوع قرارداد پیمانی 
 نوع پروژه ساخت 
 میزان پیشرفت 100 درصد 

صفحات: 1 2